VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK AV KRYSTALLFOTO.NO (”Brukervilkår”)

Takk for at du besøker vår nettside. Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye, de angir vilkårene for bruk av vår nettside (www.krystallfoto.no, ”Nettsiden”) enten du er gjest eller registrert bruker (”Bruker”). Ved å besøke og/eller bruke Nettsiden, bekrefter du at du aksepter disse Brukervilkårene, samt at du vil følge de. Dersom du ikke godtar Brukervilkårene, vennligst ikke benytt Nettsiden.

HVEM ER VI:

Krystallfoto.no drives og eies av EMenn DA som er et norskregistrert firma med hovedkontor i Norge, org. nr.: NO 997 779 355 (”Vi”, ”Oss”). Disse Brukervilkårene, og Nettsiden for øvrig, er underlagt norsk rett, og vi forholder oss til norske myndigheter og norske lover.

GENERELLE VILKÅR:

Disse Brukervilkår gjelder for enhver bruk av Nettsiden. Tilgang til Nettsiden gis på midlertidig basis og vi forbeholder oss retten til, uavhengig av årsak og til enhver tid, å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på Nettsiden, uten varsel til Bruker. Vi vil ikke på noe grunnlag være ansvarlige for enhver ulempe, skade eller tap dersom Nettsiden på et gitt tidspunkt eller i en periode er eller blir utilgjengelig.

ANSVAR FOR INNHOLD:

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at informasjonen på Nettsiden er aktuell, nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for publiseringen, men vi gir ingen garantier eller betingelser med hensyn til påliteligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av denne informasjonen. Dette påvirker likevel ikke vårt ansvar som følge av forsømmelse fra vår side, ei heller knyttet til bedrageri eller opplysningsvikt om grunnleggende forhold, eventuelt annet ansvar som i henhold til lovgivningen ikke kan fraskrives.

INFORMASJONSINNSAMLING:

PERSONVERN:

Vi behandler og lagrer kun den informasjonen du som bruker måtte gi til oss gjennom Nettsiden eller ved e-post. Grunnet vår og brukers sikkerhet vil brukers IP-adresse bli lagret ved kjøp og innlegg på Nettsiden. Vi kan ikke identifisere noen personer med denne informasjonen, men ved eventuelle politianmeldelser vil denne informasjonen bli gitt til politiet. All informasjon blir behandlet slik det er beskrevet i vår Personvernerklæring og vil aldri bli solgt eller gitt bort til tredjepart eller på annen måte misbrukt av oss. 

COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER):

Vi benytter Cookies (informasjonskapsler på norsk) på Nettsiden. Dette er små datafiler som lagres i din nettleser når du besøker vår side. Det finnes to typer av informasjonskapsler: faste cookies som lagres på harddisken din i en bestemt periode, og «session cookies» som kun lagres midlertidig mens du besøker nettsiden. Vi benytter begge typer for å kunne gi deg som bruker en bedre brukeropplevelse og for å kunne analysere våre brukeres atferdsmønster og tilstrømning til Nettsiden. Ingen personlige opplysninger ligger i disse informasjonskapslene som kan knyttes til deg som person og vi har ikke fysisk tilgang til disse.

Når du besøker vår side vil disse kapslene fortelle Nettsiden hvorvidt du har besøkt Nettsiden før, hvordan du kom deg til Nettsiden, hvilke søkeord som ble benyttet, hvilke preferanser du har på Nettsiden og hvorvidt du er pålogget eller ikke. Vi benytter Google analytics for å behandle den informasjonen vi får inn.

Du kan velge å ikke akseptere bruken an informasjonskapsler, enten når du besøker Nettsiden, eller i innstillingene på din nettleser. Vi gjør deg uansett oppmerksom på at uten bruk av informasjonskapsler vil man ikke kunne handle eller bruke andre tjenester på Nettsiden.

IMMATERIELLE RETTIGHETER:

Innholdet på Nettsiden er vernet av norsk og internasjonal opphavsrettslovgivning. Samtlige immaterielle rettigheter og tekniske løsninger vedrørende Nettsidens tjenester og innhold er Krystallfotos sin eiendom eller eiendom som tilhører tredjemann, og kan ikke utnyttes av Brukeren uten skriftlig samtykke.

Brukeren har ikke på noen måte ervervet lisens eller annen disposisjonsrett til å benytte de ovennevnte immaterielle rettigheter eller andre immaterielle rettigheter til innholdet på Nettsiden, enn på annen måte enn angitt i disse vilkårene.

BRUKERENS PLIKTER OG RETNINGSLINJER:

Du som bruker, kan selv publisere og laste opp innlegg, kommentarer, anbefalinger flere steder på krystallfoto.no. Som bruker forplikter du deg til å følge de regler og retningslinjer som er beskrevet nedenfor.

Det forventes at brukerne tar hensyn til oss og hverandre og viser alminnelig god folkeskikk.

Den enkelte Bruker er ansvarlig for alle opplastinger og publiseringer som gjøres, inkludert lovligheten, påliteligheten, egnetheten, originaliteten og kopirettighetene til alt slikt materiale.

Bruker kan ikke laste opp, distribuere, eller på annen måte publisere gjennom denne Nettsiden innhold som er injurierende, ærekrenkende, uanstendig, truende, krenkende for personvern og opphavsrettsvern, støtende, ulovlig eller inneholder eller motiverer til noe som er straffbart. Det er heller ikke lov å lenke til slikt innhold.

Krystallfoto.no kan ikke brukes til å formidle reklame, kjedebrev, pyramidespill eller lignende.

Innlegg eller e-post bør ikke inneholde konfidensiell informasjon, da dette ikke er sikre linjer og kan bli snappet opp av tredjemann.

Du må ikke misbruke Nettsiden ved å introdusere virus, trojanere, dataormer, logiske bomber, ødelagte data eller annet skadelig eller teknologisk ødeleggende materiale. Du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til Nettsiden, serveren hvor Nettsiden er lagret eller annen server, datamaskin eller database tilknyttet Nettsiden. Du må ikke utsette Nettsiden for såkalt ”denial-of-service” angrep eller ”distributed denial-of-service” angrep.

Alt av innhold som bemerkninger, kommentarer, innlegg eller annen informasjon, som du kommuniserer til oss gjennom Nettsiden eller e-post og som ikke er av personvernet/ åndsverksvernet art, er å anse som Krystallfotos eiendom. Krystallfoto, og dets utpekte, er frie til å kopiere, utlevere, distribuere, innlemme eller på annen måte bruke innholdet i alle kommersielle og ikke-kommersielle hensikter, uten noen forpliktelser til å gi deg eller andre kompensasjon for materialet eller å måtte få samtykke.

FORBEHOLD OG ANSVARSFRASKRIVELSE:

Vi fraskriver oss ethvert ansvar, direkte eller indirekte, for tap, skader, ulempe, inntektstap, kostnader man måtte påføres, som følge av bruk av Nettsiden.

Vi tar ikke ansvar for, direkte eller indirekte, for tap, skader, ulempe, inntektstap, kostnader man måtte påføres, for nede-tid eller utilgjengelighet av våre webløsninger.

Ethvert ansvar som følge av at Innlegg/e-post sendt til krystallfoto som eventuelt blir snappet opp og misbrukt av tredjepart da dette ikke er kryptert. Man bør derfor være svært forsiktig med å utlevere sensitiv informasjon som kan misbrukes.

Krystallfoto fraskriver seg alt ansvar for innhold i de enkelte innleggene/meldingene. All informasjon legges inn på eget ansvar og gir kun uttrykk for forfatterens syn.

Vi fraskriver oss alt ansvar for innhold, informasjonsbruk, linker og eventuelle skadelige programmer på eksterne sider og sosiale medier krystallfoto.no måtte linke til. Disse sidene følger nødvendigvis ikke samme retningslinjer for personvern som vi følger og det er derfor du som bruker som må velge å benytte eksterne lenker og ta de tiltak som eventuelt er nødvendig for å sikre ditt personvern og din sikkerhet.

Krystallfoto forbeholder seg retten til å fjerne, redigere, flytte eller avslutte en dialog/innlegg dersom dette menes å være nødvendig. Tenk derfor alltid godt over hva du skriver, slik at du er sikker på at det ikke bryter med retningslinjene. Grove eller gjentatte overtredelser av vilkårene kan føre til midlertidig eller permanent utestengelse fra Nettsiden, varsling til din ISP (internettleverandør) og eventuelt varsling til politiet.

Vi forbeholder oss rett til å kunne offentliggjøre eller utlevere enhver opplysning som er nødvendig for å kunne opprettholde gyldig lovgivning, regulativer, rettslig prosess, forespørsel fra stat og myndigheter.

Krystallfoto forbeholder seg retten til å kunne endre Nettsiden og dets innhold inkludert disse Brukervilkår når som helst og uten å måtte forhåndsvarsle Bruker.

OPPHØR AV KRYSTALLFOTO:

Dersom Nettsiden slutter å opphøre som egen enhet eller blir en enhet innenfor et annen nettsted, vil dette skje uten at du personlig vil bli varslet om dette. Slike endringer vil kunne bli varslet i form av generell informasjon på hovedsiden eller gjennom sosiale medier.

TVISTER:

Tvister som skulle oppstå vedrørende disse betingelsene eller ved bruk av nettsidene skal avgjøres etter norsk lov og rett.

KONTAKTINFORMASJON:

Hvis noe i denne Brukervilkår er uklart eller det er noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

Firmanavn:  EMenn DA (Krystallfoto).
Org.Nr: NO 997 779 355
Postadresse: Postboks 9611, Fjellhagen, 3065 Drammen
E-post:post@krystallfoto.no
Telefon: +47 466 56 789
Nettside: www.krystallfoto.no
Daglig leder:Tom Inge Sønju
E-post:tom@krystallfoto.no
Sist oppdatert: 28.01.2023

Skroll til toppen