Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å kunne gi deg den beste opplevelsen. For å lese mer om informasjonskapsler og vår bruk klikk her .

Samtykkeerklæring

I følge Datatilsynet og Personopplysningsloven er bilder av gjenkjennbare personer likestilt med personopplysninger. Dette gjelder også selv om navn og/eller andre identifiserbare kjennetegn ikke står i tilknytning til bildet.

 


 

Krystallfoto ønsker i stor grad å behandle personopplysningene og åndsverkene dine i henhold til loven og på en respektfull måte. Formålet vårt er at du kan være trygg på at dine personopplysninger er sikre og ikke blir brukt på en måte som krenker deres personvern.

 

Når bilder eller andre åndsverk (som ferdige modeller, bilder, kunstverk osv.) skal bearbeides trenger vi din samtykke for å kunne behandle ordren. Krystallfoto trenger i tillegg din samtykke for å kunne benytte materialet i markedsføringssammenheng. Samtykket til å bruke personopplysninger/ åndsverk er frivillig og skal være en aktiv handling. Personer under 15 år kan ikke selv gi samtykke og barnets forelder eller juridisk verge må gi samtykke på barnets vegne. Dine samtykkevalg vil bli oppbevart hos oss så lenge som loven tilsier det.

 

Krystallfoto lagrer materialet og personopplysninger vi får inn og vi vil oppbevare det så lenge firmaet er i drift eller så lenge loven tilsier det. Ved eventuelle fremtidige ordre med samme motiv, må du ikke sende inn nytt materiale og vil kunne få ordren raskere og billigere. Du kan velge å avstå fra dette om ønskelig.

 

Krystallfoto ønsker fra tid og annen å benytte noen av prosjektene vi har fått inn til intern eller ekstern markedsføring. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til, publisering på hjemmesider, annonser, brosjyrer, nyhetsbrev, demovarer ved utstillinger, utsalgssteder, stands osv, eller annet markedsføringsmateriale. Vi vil ta kontakt med deg og spørre om aksept skulle vi ønske å benytte materialet i slik sammenheng. Krystallfoto vil i denne forbindelse aldri selge produkter, eller forandre, materialet ditt uten samtykke på forhånd. Du har muligheten til å akseptere eller avstå fra slik bruk.

 

Krystallfoto vil aldri selge, utveksle eller utlevere dine person-opplysninger/åndsverk til tredjepart uten din skriftlige samtykke. Unntak inkluderer, med ikke begrenset til, våre faste samarbeidspartnere som prosesserer bildene for oss for å kunne fullføre ordren din, eller når loven eller juridiske prosesser tilsier det. Ingen identifiserbar informasjon blir lagt ved bildene til våre partnere. Skulle vi ha behov for å trekke inn annen kompetanse for å fullføre din ordre vil du få skriftlig beskjed om dette.

 

Du kan når som helst kontakte oss for å vite hvilke opplysninger vi besitter, for å trekke tilbake deres samtykke, for å gi oss et nytt samtykke eller for å kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger blir rettet eller slettet. Dette gjøres ved å sende en henvendelse på www.krystallfoto.no eller til post@krystallfoto.no. Hvis dere ønsker å få dine persondata/materiale slettet, gjør vi deg oppmerksom på, at grunnet lovmessige forhold vil dine ordre være lagret i vår nettløsning så lenge loven til enhver tid tilsier at de må oppbevares. Krystallfoto vil uansett notere dette i ordren(e) og gjøre denne/disse utilgjengelig (men lagret). Hvis du ønsker et nytt produkt i fremtiden med samme motiv vil du måtte sende inn nytt materiale og få dette prosessert på nytt.

 

Lovverk og Spørsmål:

Personopplysningsloven og Åndsverksloven er å finne på www. lovdata.no.

 

Hvis du har noen spørsmål eller det er noe som er uklart er det bare å ta kontakt med oss. Personvernerklæring vår er å finne på våre hjemmesider.