Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å kunne gi deg den beste opplevelsen. For å lese mer om informasjonskapsler og vår bruk klikk her .

Salgsbetingelser

Vi i Krystallfoto vil at alle som handler varer hos oss skal føle seg trygge enten det gjelder bestilling, betaling, levering, reklamasjon eller angrerett. Under følger våre salgsbetingelser for privatkunder i Norge som handler i vår nettbutikk. Salgsbetingelsene er også å finne på engelsk: Sale Agreement. Alle våre salgsvilkår er i tråd med norsk lovgivning hva gjelder forbrukerkjøp av varer over internett og gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Krystallfoto (nett eller e-post) såfremt ikke annet er avtalt.

 1. Generelt
 2. Parter
 3. Avtalen
 4. Din bestilling
 5. Priser og annen informasjon
 6. Betaling
 7. Produksjon, Levering og Forsinkelser
 8. Samtykkeerklæring
 9. Angrerett
 10. Reklamasjon
 11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
 12. Personopplysninger
 13. Forbehold og endringer i vilkårene
 14. Tvister
 15. Aksept
 16. Kontaktinformasjon

 

1. Generelt:

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven, og disse lovene gir forbruker og selger ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp kan disse lovene søkes opp på lovdata.no.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med den eller de relevante lovbestemmelser.

Disse vilkårene gjelder så lenge annet ikke er skriftlig avtalt partene i mellom.

 

2. Parter:

Selger er:

Firmanavn: EMenn DA (Krystallfoto).
Org.Nr: NO 997 779 355
Postadresse:

Postboks 2413, Strømsø, 3003 Drammen

E-post: post@krystallfoto.no
Telefon/SMS: +47 466 56 789

 

Selger blir i dette dokument og i nettløsningen benevnt som ’Krystallfoto’, ’krystallfoto.no’, ’selger’, ’vår’, ’våre’, ’vi’ og ’oss’.

 

Kjøper er:

Kjøper er den person som foretar bestillingen og blir benevnt som ‘forbruker’, ‘kjøper’,’ kunden’,’ du’, ‘din’,’ dine’ eller’ ditt’ på krystallfoto.no og i dette dokument.

Kjøper må være over 18 år for å kunne handle på krystallfoto.no.

 

3. Avtalen:

Avtalen mellom kjøper og selger utgjør de opplysninger vi gir gjennom kjøpet i nettbutikken eller skriftlig (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), dine valg gjort i nettløsningen, eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel pr e-post, SMS, og/eller telefon), samtykkeerklæring, samt disse salgsbetingelser. Kort sagt;

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling og samtykkeerklæring, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

 

4. Din bestilling:

Bestillingen du foretar deg er bindende når bestillingen er registrert på vår server eller bekreftet skriftlig. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra enkelte kjøp i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 9, Angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og påse at ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Vi tar ikke ansvar for eventuelle feilopplastninger (bilder/modeller) eller skrivefeil i eventuell tekst så husk å sjekke dette nøye. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, såfremt feilen ikke er av en slik art at det åpenlyst er feil. Uansett bør du gjøre kontakte oss så fort som mulig slik at eventuelle feil kan rettes.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt eller av grunner utenfor vår kontroll. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet eller eventuell ventetid på nytt produkt. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

5. Priser og annen informasjon:

Alle priser er i Norske Kroner (NOK). Priser som er ment for privatmarkedet er inklusive merverdiavgift (hvis aktuelt), mens priser opplyst i seksjonen til bedriftskunder og forhandlere er normalt eksklusive merverdiavgift. Eventuelle bestillinger fra utenlandske kunder eller kunder utenfor fastlands-Norge vil beregnes uten merverdiavgift. Kundene oppfordres til å ta kontakt med oss før bestilling.

For større bestillinger, utfordrende prosjekter, bedriftskunder og forhandlere oppfordrer vi våre kunder til å ta kontakt på forhånd for å diskutere ønsker og muligheter.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunktet får ikke tilbakevirkende kraft.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje og lignende) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er utført eller ved en kvotering gitt kunden

 

6. Betaling:

Betaling av bestillinger vil enten gjøres gjennom nettbutikken eller ved utsendelse av faktura.

 

Betaling i Nettbutikken:

Kortbetaling:

I nettbutikken vil man ha muligheten til å betale med kort (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) gjennom vår forhandler Nets (tidl. BBS). Disse betalingene vil være gjennom Nets sin egen betalingsportal og ingen kredittkortopplysninger vil bli lagret hos krystallfoto.no.

Klarna faktura/konto:

Man vil også få valget av å få tilsendt faktura eller å opprette en konto for delbetaling hos Klarna. For å få oversikt over vilkårene for bruk av Klarna og eventuelle gebyrer og utgifter tilknyttet de ulike valgene kan du se på klarna sine sider https://klarna.com/no/vilkar.

Bonuspoeng:

Vi operer med bonuspoeng på krystallfoto.no. Dette innebærer at du som kunde kan opparbeide deg bonuspoeng på alle kjøp på nettbutikken, samt få bonuspoeng som takk for å utføre enkelte oppgaver i enkelte kampanjer. 1 bonuspoeng tilsvarer 1 NOK. Du kan derfor benytte bonuspoeng for å betale deler eller hele din ordre skulle du ha nok poeng til dette. Ubrukte bonuspoeng lagres på din konto og kan eventuelt benyttes ved en annen anledning. Du vil få valget om å benytte bonuspoeng både i handlekurven og i kassen ved bestilling. Bonuspoeng kan KUN benyttes på krystallfoto.no og kan ikke veksles i ekte valuta.

Rabattkode:

Man vil ved enkelte kampanjer kunne motta rabattkoder. Disse rabattkodene kan benyttes for å få rabatter på bestillinger. Hvilken rabatt koden er gyldig for får man opplyst om i kampanjen eller ved tilsendelse av koden. Man kan legge inn koden for å få rabatt enten ved handlekurven eller i kassen.

Gavekort:

Man kan kjøpe, eller få fra andre som har kjøpt, et gavekort (kode) for et bestemt beløp fra 100-2000 kr. Denne gavekortkoden kan benyttes til å betale deler eller hele ordren man foretar i nettbutikken. Gjenstående beløp kan benyttes ved en senere anledning. Gyldigheten på gavekort er 1 år fra kjøpsdato og må benyttes innen denne tidsrammen. Man kan legge inn koden for å (del)betale enten ved handlekurven eller i kassen.

Betaling ved faktura:

Ved større ordre, prosjekter og store modelleringsjobber vil det bli sendt faktura fra oss enten på e-post eller pr postgang, etter avtale. Fakturaen vil ha 10 dagers betalingsfrist og ved for sen betaling vil det tilkomme forsinkelsesrenter og gebyr etter loven og tilslutt inkasso.

Vennligst se Betalingssiden vår for oversikt over betalingsmulighetene og vilkår tilgjengelig.

 

7. Samtykkeerklæring:

I følge Datatilsynet og Personopplysningsloven er bilder av gjenkjennbare personer likestilt med personopplysninger. Dette gjelder også selv om navn og/eller andre identifiserbare kjennetegn ikke står i tilknytning til bildet.

Krystallfoto ønsker på det sterkeste å behandle personopplysningene og åndsverkene deres i henhold til loven på en respektfull måte. Formålet vårt er at dere kan være trygge på at deres personopplysninger er sikre og ikke blir brukt på en måte som krenker deres personvern, og vi har derfor utarbeidet samtykkeerklæringer som må gis før en ordre kan bli realisert. Når kunden bestiller på krystallfoto.no, vil kjøperen enten, måtte svare på samtykkeerklæringsspørsmål som et obligatorisk trinn for å fullføre bestillingen, eller måtte returnere et signert tilsendt samtykkeerklæringsskjema før ordren kan behandles.

Krystallfoto trenger deres samtykke for å kunne bruke deres (eller andres) innsendte materiale for å fullføre ordren deres. Krystallfoto trenger i tillegg deres samtykke for å kunne publisere og/eller benytte materialet i markedsføringssammenheng. Samtykket om lov til å bruke personopplysninger/åndsverk er frivillig og skal være en aktiv handling. Personer under 15 år kan ikke selv gi samtykke og barnets forelder eller juridisk verge må gi samtykke på barnets vegne.

Kunden må godkjenne bruk av bilder av personer under 15 år, enten ved at kunden er barnets forelder eller juridisk verge, eller at kunden har innhentet slik godkjenning fra barnets forelder eller juridisk verge.

Hvis materialet som innsendes ikke er kundens eget materiale må kunden innhente tillatelse fra eier og bekrefte at kunden har eiers samtykke til å benytte materialet.

Ved eventuelle (gruppe)bilder må kunden også samtykke til å ha godkjenning fra alle personene som er avbildet eller deres forelder/juridisk verge.

Krystallfoto lagrer normalt deres materiale og personopplysninger og vi vil oppbevare det så lenge firmaet er i drift og/eller så lenge loven tilsier det. Ved eventuelle fremtidige ordre med samme motiv vil dere da ikke måtte sende inn nye bilder og vil kunne få disse raskere og billigere. Dere kan velge å avstå fra dette om ønskelig.

Krystallfoto er selvfølgelig veldig stolt av alle våre prosjekter og vil gjerne vise dem frem slik at alle kan se hvor fine de er. Derfor vil vi gjerne ha samtykke for å ha muligheten til å benytte det vi får inn av ordre/prosjekter for intern eller ekstern markedsføringsformål. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til, publisering på hjemmesider, annonser, brosjyrer, nyhetsbrev, demovarer ved utstillinger, utsalgssteder, stands osv, eller annet markedsføringsmateriale. Dere har muligheten til å akseptere eller avstå fra slik bruk. Krystallfoto vil uansett aldri selge produkter med deres motiv/verk eller legge ved personlige opplysninger annet enn det som allerede finnes i det ferdige motivet.

Dine samtykkevalg vil bli oppbevart hos oss så lenge som loven tilsier det. Dere kan når som helst kontakte oss for å vite hvilke opplysninger vi besitter, for å trekke tilbake deres samtykke, for å gi oss et nytt samtykke eller for å kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger blir rettet eller slettet. Dette gjøres ved å sende en henvendelse på www.krystallfoto.no eller til post@krystallfoto.no. Hvis dere ønsker å få informasjonen og materiale Krystallfoto besitter om/fra deg slettet gjør vi dere uansett oppmerksom på at grunnet lovmessige forhold vil deres opprinnelige ordre være lagret i vår nettløsning så lenge loven til enhver tid tilsier at de må oppbevares. Krystallfoto vil uansett notere dette i den opprinnelige ordren og gjøre denne utilgjengelig (men lagret). Hvis dere ønsker et nytt produkt i fremtiden vil dere måtte sende inn nytt bilde og få dette prosessert på nytt.

 

8. Produksjon, Levering og Forsinkelser:

Når en ordre er bekreftet vil det normalt ta 1-2 virkedager før kundetilpassede produkter er klare til sending. Ved større tilpassningsprosjekter eller modellering vil tiden være prosjektavhengig og kan være vanskelig å estimere, men normalt rundt 2-5 virkedager. Produkter som ikke er/eller skal tilpasses (ferdig graverte krystaller, lysebaser og annet tilbehør) kan normalt sendes samme eller neste virkedag. Hvis en ordre består av både tilpassingsprodukter og ikke-tilpassningsprodukter vil vi normalt sende disse samlet. Hvis en forsendelse deles i del-leveranser vil kunden få informasjon om dette.

Krystallfoto benytter normalt Posten eller Bring til forsendelser i Norge. Hvis det er behov for andre transportleverandører vil dette avtales med kunden på forhånd.

Fraktalternativer er beregnet automatisk fra vårt fraktberegningsprogram i nettbutikkløsningen. Når kunden bestiller en vare, blir produktet først lagt i handlekurven, og den totale kostnaden, inkludert frakt, regnes ut. Frakten regnes ut kun til adresser i fastlands-Norge, og er avhengig av både størrelse og vekt.

For leveringsadresser utenfor fastlands-Norge, eller for internasjonale adresser, vennligst ta kontakt på forhånd. Merk at tollavgifter og merverdiavgift kan tilkomme ved internasjonale leveringer. Vennligst sjekk med tollvesenet fra deres land på forhånd ettersom dette er utenfor Krystallfoto’s kontroll.

Krystallfoto har transportrisikoen inntil varene overtas av kunde, eller en annen tredjemann enn transportøren, det vil si, frem til pakken er overlevert fra Posten/Bring Norge eller annen avtalt transportør. Avhengig av hvilken fraktmetode som er benyttet vil Posten/Bring normalt bruke 1-3 virkedager på å levere varen alt etter hvor man bor i landet. Lengre leveringstider må beregnes ved eventuelle utenlandske leveringer, men en ordre burde aldri ta lengre tid enn 30 dager verken nasjonalt eller internasjonalt.

Ved eventuelle forsinkelser innenfor Krystallfoto’s kontroll som ikke allerede er avtalt, vil kunden bli gjort oppmerksom på dette. Ansvar ved forsinkelser utenfor vår kontroll må eventuelt tas opp med den part hvor ansvaret ligger. Hvis forsinkelsen skulle vise seg å være langvarig kan det være mulig for kunden å stille krav om kompensasjon, oppfylling eller i verste fall heving ved kjøpet etter gitte lover.

Etter at kunden har mottatt varen/varene, skal kunden kontrollere at leveransen er i samsvar med bestilling, og at skader ikke har skjedd i forbindelse med produksjonen eller frakten så fort som leveransen er gjort tilgjengelig til kunden. Dette må da meldes til Krystallfoto innen rimelig tid etter mottak av leveransen.

Ved uavhentede varer vil kunden bli pålagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader forbundet med avtalebruddet.

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert eventuelle renter og gebyrer, er betalt i sin helhet.

 

9. Angrerett:

Angrerettloven gir deg som kunde 14 dagers ubetinget angrerett ved fjernsalg og kjøp utenfor fast utsalgssted, slik som internett.

Varer som er unntatt fra angreretten er levering av varer som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg (jf lov om angrerett § 22 ledd e). Disse varene vil du ikke kunne angre på. Vi prøver allikevel å være imøtekommende og hvis du tar kontakt med oss innen 24 timer (helst 12 timer) etter bestilling vil det kunne være mulig å angre seg såfremt produksjonen ikke har startet.

For vårt sortiment av ferdig graverte krystaller og tilbehør (som ikke er fremstilt etter kundens spesifikasjoner), uløper angrefristen 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen før angrefristen utløper. Dette må gjøres skriftlig. Du kan benytte det vedlagte angrerettskjemaet, men dette er ikke obligatorisk. Du kan også elektronisk fylle ut og sende inn vårt returskjema på vårt nettsted www.krystallfoto.no/returskjema. Dersom du benytter dette alternativet, vil du bli tilsendt en bekreftelse på mottatt henvendelse på e-post. Hvis du ikke mottar denne innen rimelig tid etter skjemaet er sendt inn må du vennligst ta kontakt med oss.

 

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen må du returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold, og i alle tilfeller, senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt. I fristen inkluderes alle kalenderdager, men dersom fristen ender på en lørdag eller helligdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Forbrukeren har bevisbyrden for at varen er sendt i retur, og bør derfor sørge for å kunne dokumentere tidspunktet for avsendelse, for eksempel i form av kvittering for avsendelse av varen.

Kunden må bære de direkte kostnader ved å returnere varene. Kunden vil ha transportrisikoen av varen og bør derfor sendes tilbake i sin originalemballasje, eller tilsvarende, hvis mulig.

Du vil bli holdt økonomisk ansvarlig for en eventuell reduksjon i varens verdi som skyldes en annen håndtering av varen(e) enn den som er nødvendig for å fastslå dens art, egenskaper og/eller funksjon.

Vi vil tilbakebetale betalingen vi har mottatt fra deg tilknyttet ordren/varen, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Tilbakebetalingen vil inkludere leveringskostnadene du har betalt for å få varen sendt til deg, med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr. Hvis bare deler av en ordre angres på vil ikke leveringskostnadene bli tilbakebetalt.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, hvis mulig, med mindre annet er avtalt.

I alle tilfeller vil du ikke bli belagt noen gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Krystallfoto kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til forbrukeren har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. En kvittering fra posten med kun varen ’frimerker’ er ikke tilstrekkelig dokumentasjon. Vi vil derfor anbefale å sende pakken med sporing eller rekommandert.

Angreretten gjelder dessverre ikke for, og kan ikke benyttes av, firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.

 

10. Reklamasjon:

Dersom det oppdages en mangel eller feil ved varen etter mottak, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Mangelen eller feilen må rapporteres skriftlig til Krystallfoto, helst gjennom returskjemaet på www.krystallfoto.no/returskjema for å få et returnummer og videre instrukser for retur.

Kunden betaler for å få varen(e) sendt til Krystallfoto for undersøkelse på billigst mulig måte uten at det går ut over varens/varenes sikkerhet, da kunden bærer transportrisikoen. Varer sendt med postoppkrav vil ikke bli hentet.

Hvis det viser seg at varen(e) ikke hadde reklamasjonsrett vil kunden bli belastet for undersøkelsen og retur av varen(e).

Hvis reklamasjon er berettiget vil vi vil prøve å reparere skaden eller tilvirke nytt produkt og sende varen(e) tilbake så fort som mulig.  Vi vil da tilbakebetale kundens utgifter ved transport til oss. Tilbakebetalingen vil normalt skje direkte til kundens bankkonto eller bli gitt som bonuspoeng for å kunne handle i nettbutikken etter avtale med kunden.

Hvis det mot formodning skulle oppstå gjentagende reklamasjon på samme varen(e) har kunden rett på få kjøpet hevet. Etter avtale, vil kunden tilbakebetales for varen(e) til kundens bankkonto, eller bli gitt som bonuspoeng i nettbutikken.

Reklamasjon gjelder ikke:

 • utilfredshet med design og gravering av varer som ble tilvirket eller tilpasset etter kjøperens valg, såfremt det ikke helt åpenbart er feil (på) design.
 • Skader som har oppstått grunnet dårlig eller feil vedlikehold
 • Skader som skyldes skjødesløshet eller feilaktig bruk
 • Ytre skader/riper på glass eller krystall, emalje eller metall som har oppstått etter bruk
 • Skader/riper i gave-eskene som har oppstått etter bruk
 • Skader som har oppstått ved eller etter inngrep av uautorisert verksted
 • Batteri

 

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold:

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes oss eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9, etter omstendighetene, holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Vi kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse:

Dersom kjøperen ikke betaler, kan krystallfoto fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er ikke varen levert, må vi fremme kravet om oppfyllelse innen rimelig tid.

Heving:

Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan krystallfoto heve avtalen. Vi kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Krystallfoto kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som vi har fastsatt. Vi kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning:

Krystallfoto kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap vi måtte lide som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side (jf. forbrukerkjøpslovens § 46).

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr:

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Krystallfoto kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer:

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr tilsvarende produktets(enes) verdi + frakt tur/retur for tilvirkede varer og et gebyr på 200 NOK + frakt tur/retur for ferdigstilte produkter

 

12. Personopplysninger:

Vi lagrer kun den informasjonen som du, som kunde, skriver inn ved registrering, eller gir oss for å kunne fullføre din ordre.

Dette vil være navn, hjemadresse, e-postadresse, telefonnummer og eventuelle andre adresser du måtte legge inn. I tillegg vil vi også lagre din(e) bilde(r) og åndsverk om du har samtykket til dette sammen med dine samtykkevalg.

Personnummer du eventuelt måtte skrive inn ved å benytte Klarna faktura eller konto blir kun benyttet av Klarna og deres systemer, for identifisering og kredittgodkjenning, og vil ikke bli lagret hos oss (Krystallfoto) eller hos vår nettstedsleverandør.

Krystallfoto vil ikke selge, utveksle eller utlevere deres personopplysninger/åndsverk til tredje part uten spesifikk skriftlig samtykke fra dere (unntak inkluderer, men er ikke begrenset til, våre utviklere, designere og andre samarbeidspartner hvor eksterne kompetanser kreves for å kunne fullføre deres prosjekt, eller om det blir krevd av loven, eller juridiske prosesser).

 

Elektroniske markedshenvendelser:

Krystallfoto ønsker å tilfredsstille sine kunder, og vi ser på elektroniske markedshenvendelser som potensielle plagsomme henvendelser om de er uønsket.

Derfor vil vi bare oppsøke de som frivillig har registrert at de vil motta elektroniske markedshenvendelser. Dette valget gjøres når kunden registrer seg som kunde på krystallfoto.no, når kunden fyller ut tilsendte samtykkeerklæringsskjema, eller melder seg på vårt nyhetsbrev.

Selv etter at registrering er gjennomført, er det på enhver tid mulig å avstå fra eller velge å få slike markedshenvendelser enten ved å klikke på avmeldingslinken i e-posten man har fått, logge seg inn på sin konto på www.krystallfoto.no og velge å ikke få nyhetsbrev, benytte vårt kontaktskjema, eller ved å sende en henvendelse til post@krystallfoto.no.

Hvis kunden gir oss motstridende informasjon på sitt valg, vil Krystallfoto ikke sende elektroniske markedshenvendelser til kunden. 

 

14. Forbehold og Endring i vilkårene:

Vi tilstreber å presentere korrekt informasjon på våre nettsider, men kan ikke garantere at alt innhold til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig.

Vi gjør også oppmerksom på at produkter kan bli endret, og Krystallfoto forbeholder seg retten til å endre de oppgitte kjøpsvilkårene samt priser. Når Krystallfoto endrer kjøpsvilkårene sine, vil de salgsbetingelsene inngått ved tidligere kjøp gjelde, og nye salgsbetingelser vil ikke få tilbakevirkende kraft.

Krystallfoto tar forbehold om eventuelle skrive- eller trykkfeil på krystallfoto.no, og fraskriver oss derfor ansvar for innholdsmessige feil, og dermed for de konsekvenser som eventuelt måtte oppstå som en følge av bruk av informasjonen på våre nettsider.

Dersom vesentlige feil av denne typen forekommer, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom på dette og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom feil av denne typen skulle medføre misforståelser eller uklarheter, og dette ikke kan avklares, er det uansett de gitte lovene som gjelder.

Krystallfoto kan ikke bli holdt ansvarlig for

 • Noen direkte, eller indirekte, tap, skade, ulempe, inntektstap, kostnader som følge av bruk av våre produkter eller tjenester.
 • Nede-tid eller utilgjengelighet av våre webløsninger utenfor vår kontroll
 • Eventuell misbruk av siden som fører til eventuelle feil, mangler, tap, virus, skadelig programvare man måtte få på systemer eller programvare ved å benytte våre webløsninger.
 • Ditt valg å vise frem et produkt som eventuelt kan støte andre. Vi promoterer ingen religiøse, politiske eller seksuelle preferanser, og må selv ta ansvar for de konsekvenser det eventuelt måtte innebære å vise frem et slikt produkt.


13. Tvister:

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett og lov. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i Drammen verneting

 

15. Aksept:

Ved kjøp av varer på våre nettsider, krystallfoto.no, eller ved kjøp direkte hos Krystallfoto etter henvendelser på e-post/kontaktskjema på krystallfoto.no, vedkjenner man at man har lest, forstått og akseptert de punktene som her er oppgitt.

 

16. Kontaktinformasjon:

Hvis noe i disse salgsbetingelser er uklare eller det er noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

Firmanavn: EMenn DA (Krystallfoto).
Org.Nr: NO 997 779 355
Postadresse:

Postboks 2413, Strømsø, 3003 Drammen

E-post: post@krystallfoto.no
Telefon/SMS: +47 466 56 789
Nettside: www.krystallfoto.no
   
Daglig leder: Tom Inge Sønju
E-post: tom@krystallfoto.no

 

(Publisert av Tom, september 2014, oppdatert august 2015)