Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å kunne gi deg den beste opplevelsen. For å lese mer om informasjonskapsler og vår bruk klikk her .

Frakt og Retur

(Oppdatert av Tom, mai 2018)

 

Fast fraktpris på 125,00 kr for varer under 1500,00 kr innen fastlandsnorge. Ordre over 1 500,00 kr har gratis frakt.

 

Når en ordre er bekreftet vil det normalt ta 1-2 virkedager før kundetilpassede produkter er klare til sending. Ved større tilpassningsprosjekter eller modellering vil tiden være prosjektavhengig og kan være vanskelig å estimere, men normalt rundt 2-5 virkedager. Produkter som ikke er/eller skal tilpasses (ferdig graverte krystaller, lysebaser og annet tilbehør) kan normalt sendes samme eller neste virkedag. Hvis en ordre består av både tilpassingsprodukter og ikke-tilpassningsprodukter vil vi normalt sende disse samlet. Hvis en forsendelse deles i del-leveranser vil kunden få informasjon om dette.

 

Krystallfoto benytter normalt Posten eller Bring til forsendelser i Norge. Hvis det er behov for andre transportleverandører vil dette avtales med kunden på forhånd.

 

For leveringsadresser utenfor fastlands-Norge, eller for internasjonale adresser, vennligst ta kontakt på forhånd. Merk at tollavgifter og merverdiavgift kan tilkomme ved internasjonale leveringer. Vennligst sjekk med tollvesenet fra deres land på forhånd ettersom dette er utenfor Krystallfoto’s kontroll.

 

Krystallfoto har transportrisikoen inntil varene overtas av kunde, eller en annen tredjemann enn transportøren, det vil si, frem til pakken er overlevert fra Posten/Bring Norge eller annen avtalt transportør. Avhengig av hvilken fraktmetode som er benyttet vil Posten/Bring normalt bruke 1-3 virkedager på å levere varen alt etter hvor man bor i landet. Lengre leveringstider må beregnes ved eventuelle utenlandske leveringer, men en ordre burde aldri ta lengre tid enn 30 dager verken nasjonalt eller internasjonalt.

 

Ved eventuelle forsinkelser innenfor Krystallfoto’s kontroll som ikke allerede er avtalt, vil kunden bli gjort oppmerksom på dette. Ansvar ved forsinkelser utenfor vår kontroll må eventuelt tas opp med den part hvor ansvaret ligger. Hvis forsinkelsen skulle vise seg å være langvarig kan det være mulig for kunden å stille krav om kompensasjon, oppfylling eller i verste fall heving ved kjøpet etter gitte lover.

 

Etter at kunden har mottatt varen/varene, skal kunden kontrollere at leveransen er i samsvar med bestilling, og at skader ikke har skjedd i forbindelse med produksjonen eller frakten så fort som leveransen er gjort tilgjengelig til kunden. Dette må da meldes til Krystallfoto innen rimelig tid etter mottak av leveransen.

 

Ved uavhentede varer vil kunden bli pålagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader forbundet med avtalebruddet.

 

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert eventuelle renter og gebyrer, er betalt i sin helhet.

 

Angrerett:

 

RETT TIL ANGRERETT OG UNNTAK …

Angrerettloven gir deg som kunde 14 dagers ubetinget angrerett ved fjernsalg og kjøp utenfor fast utsalgssted, slik som internett.

 

Varer som er unntatt fra angreretten er levering av varer som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg (jf lov om angrerett § 22 ledd e). Disse varene vil du ikke kunne angre på.

 

Angreretten gjelder derfor kun for vårt sortiment av ferdig graverte krystaller og tilbehør (som ikke er fremstilt etter kundens spesifikasjoner). Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn trans-portøren, som du har utpekt, får varen(e) i fysisk besittelse.

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen før angrefristen utløper. Dette må gjøres skriftlig (post, e-post, kontaktskjema, returskjema). Du kan benytte det vedlagte angrerettskjemaet, men dette er ikke obligatorisk. Du kan også enkelt fylle ut og sende inn vårt returskjema på vårt nettsted http://www.krystallfoto.no/ index.php?route=account/return/insert. Dersom du benytter dette alternativet, vil du få tilsendt en bekreftelse på mottatt henvendelse på e-post.

 

VIRKNINGENE AV AT ANGRERETTEN BENYTTES…

DINE FORPLIKTELSER:

Dersom du går fra avtalen (hele eller deler av ordren) må varen(e) returneres eller leveres til oss, uten unødig opphold, og i alle tilfeller, senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varen(e) før fristen på 14 dager er utløpt. I fristen inkluderes alle kalenderdager, men dersom fristen ender på en lørdag eller helligdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Du har bevisbyrden for at varen(e) er sendt i retur, og bør derfor sørge for å kunne dokumentere tidspunktet for avsendelse, for eksempel i form av kvittering eller sporingsnummer for avsendelse av varen(e). En kvittering fra posten med kun varen ’frimerker’ er ikke tilstrekkelig dokumentasjon. Vi vil derfor anbefale å sende pakken med sporing eller rekommandert.

 

VÅRE FORPLIKTELSER & RETTIGHETER:

Vi vil tilbakebetale beløpet vi har mottatt fra deg tilknyttet ordren/varen(e), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Tilbakebetalingen vil inkludere leveringskostnadene du har betalt for å få varen(e) sendt til deg, med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr. Hvis bare deler av en ordre angres på vil ikke leveringskostnadene bli tilbakebetalt.

 

Tilbakebetalingen foretar vi med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, hvis mulig og med mindre annet ikke er avtalt.

 

I alle tilfeller vil du ikke bli belagt noen gebyr som følge av tilbakebetalingen. (Gjelder innenfor Norge).

 

Krystallfoto kan holde tilbakebetalingen tilbake til varen(e) er mottatt, eller til forbrukeren har lagt frem dokumentasjon på at varen(e) er sendt tilbake.

 

KOSTNADER OG ERSTATNING:

Du som kunde må bære de direkte kostnader ved å returnere varen(e). Du vil ha transportrisikoen av varen(e) som derfor bør sendes tilbake i sin originale emballasje, eller tilsvarende, hvis mulig. Kostnadene estimeres til høyst 200 NOK for en vanlig forsendelse bestående av en krystall og en lysebase. Ved større ordre kan prisen bli høyere. Sjekk gjerne posten.no for å estimere prisen for forsendelsen.

 

Varen(e) bør sendes tilbake i samme stand, mengde, med alt tilbehør og med alle gaveesker/emballasje. Hvis varens verdi er redusert grunnet manglende deler eller en annen håndtering av varen(e) enn den som er nødvendig for å fastslå dens art, egenskaper og/eller funksjon vil du bli holdt økonomisk ansvarlig.

 

MISLIGHOLD:

Hvis dine forpliktelser ikke blir overholdt, vil vi se på dette som om angreretten ikke er fullbyrdet og du mister din rett på angrerett. Eventuelle varer som er sendt til oss etter fristene er utløpt, som du selv er skyld i, vil du måtte betale for å få tilbakesendt og du vil ikke bli tilbakebetalt.

 

Hvis du føler vi ikke har overholdt våre forpliktelser, og vi ikke kan komme til en minnelig løsning, har du muligheten til å ta direkte kontakt med forbrukerrådet på www.forbrukeradet.no. Her kan man også finne mer informasjon om angrerett hvis man finner at dette skjema ikke er utfyllende nok.

 

Reklamasjon

Dersom det oppdages en mangel eller feil ved varen etter mottak, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Mangelen eller feilen må rapporteres skriftlig til Krystallfoto, helst gjennom returskjemaet på www.krystallfoto.no/returskjema for å få et returnummer og videre instrukser for retur.

 

Kunden betaler for å få varen(e) sendt til Krystallfoto for undersøkelse på billigst mulig måte uten at det går ut over varens/varenes sikkerhet, da kunden bærer transportrisikoen. Varer sendt med postoppkrav vil ikke bli hentet.

 

Hvis det viser seg at varen(e) ikke hadde reklamasjonsrett vil kunden bli belastet for undersøkelsen og retur av varen(e).

 

Hvis reklamasjon er berettiget vil vi vil prøve å reparere skaden eller tilvirke nytt produkt og sende varen(e) tilbake så fort som mulig.  Vi vil da tilbakebetale kundens utgifter ved transport til oss. Tilbakebetalingen vil normalt skje direkte til kundens bankkonto eller bli gitt som bonuspoeng for å kunne handle i nettbutikken etter avtale med kunden.

 

Hvis det mot formodning skulle oppstå gjentagende reklamasjon på samme varen(e) har kunden rett på få kjøpet hevet. Etter avtale, vil kunden tilbakebetales for varen(e) til kundens bankkonto, eller bli gitt som bonuspoeng i nettbutikken.

 

Reklamasjon gjelder ikke:

  • utilfredshet med design og gravering av varer som ble tilvirket eller tilpasset etter kjøperens valg, såfremt det ikke helt åpenbart er feil (på) design.
  • Skader som har oppstått grunnet dårlig eller feil vedlikehold
  • Skader som skyldes skjødesløshet eller feilaktig bruk
  • Ytre skader/riper på glass eller krystall, emalje eller metall som har oppstått etter bruk
  • Skader/riper i gave-eskene som har oppstått etter bruk
  • Skader som har oppstått ved eller etter inngrep av uautorisert verksted
  • Batteri

 

Bytte:

Det vil være mulig å kunne bytte varer som lysebaser, lysholdere, ferdig graverte varer osv. Vi bytter aldri tilpassede varer.

Betingelsene for bytte er at varen(e) må være akkurat slik den/de ble mottatt. Ingen skader, riper eller andre defekter.

Ta så kontakt med oss på forhånd enten ved å benytte vårt returskjema under Kundeservice eller kontakt oss på telefon eller mail. Vår kontakt oss side.

Kunden må bære de faktiske kostnadene ved frakten til og fra seg selv for å få varen byttet. Kunden vil derfor få faktura for kostnadene ved å sende det det nye produktet i til kunden.

Kunden sender først varen(e) han eller hun ønsker å bytte til oss hvor vi vil undersøke varen(e) for eventuelle mangler eller feil. Hvis alt ser bra ut vil vi sende varen(e) man ønsket å bytte til samme eller neste virkedag. Vi forbeholder oss retten til å holde igjen varen(e) til returkostnadene har blitt betalt og mottatt i sin helhet. Skulle det være feil eller mangler på varen(e) som er ønsket byttet, og dette ikke er grunn til reklamasjon, vil de samme varene bli returnert og ikke byttet.

 

Kontaktinformajon:

Hvis noe er uklart eller det er noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

Firmanavn: EMenn DA (Krystallfoto).
Org.Nr: NO 997 779 355
Postadresse:

Postboks 2413, Strømsø, 3003 Drammen

E-post: post@krystallfoto.no
Telefon/SMS: +47 466 56 789
Webside: www.krystallfoto.no
   
Daglig Leder: Tom Inge Sønju
E-post adresse: tom@krystallfoto.no