Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å kunne gi deg den beste opplevelsen. For å lese mer om informasjonskapsler og vår bruk klikk her .

Angrerett

20. juni 2014 kom det en ny angrerett i Norge og EU/EØS. Loven gjelder ved salg av varer og tjenester fra næringsdrivende til forbruker i hele EØS-området, såfremt avtalen inngås ved fjernsalg eller ved salg utenom faste forretningslokaler. Det er derfor viktig at du setter deg inn i de nye rettighetene og forpliktelsene som forbruker og selger har. Angreretten gjelder ikke og kan ikke benyttes av, firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.

 

RETT TIL ANGRERETT OG UNNTAK …

Angrerettloven gir deg som kunde 14 dagers ubetinget angrerett ved fjernsalg og kjøp utenfor fast utsalgssted, slik som internett.

Varer som er unntatt fra angreretten er levering av varer som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg (jf lov om angrerett § 22 ledd e). Disse varene vil du ikke kunne angre på.

Angreretten gjelder derfor kun for vårt sortiment av ferdig graverte krystaller og tilbehør (som ikke er fremstilt etter kundens spesifikasjoner). Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varen(e) i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen før angrefristen utløper. Dette må gjøres skriftlig (post, e-post, kontaktskjema, returskjema). Du kan benytte det vedlagte angrerettskjemaet, men dette er ikke obligatorisk. Du kan også enkelt fylle ut og sende inn vårt returskjema på vårt nettsted http://www.krystallfoto.no/ index.php?route=account/return/insert. Dersom du benytter dette alternativet, vil du få tilsendt en bekreftelse på mottatt henvendelse på e-post.

 

VIRKNINGENE AV AT ANGRERETTEN BENYTTES…

 

DINE FORPLIKTELSER:

Dersom du går fra avtalen (hele eller deler av ordren) må varen(e) returneres eller leveres til oss, uten unødig opphold, og i alle tilfeller, senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varen(e) før fristen på 14 dager er utløpt. I fristen inkluderes alle kalenderdager, men dersom fristen ender på en lørdag eller helligdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Du har bevisbyrden for at varen(e) er sendt i retur, og bør derfor sørge for å kunne dokumentere tidspunktet for avsendelse, for eksempel i form av kvittering eller sporingsnummer for avsendelse av varen(e). En kvittering fra posten med kun varen ’frimerker’ er ikke tilstrekkelig dokumentasjon. Vi vil derfor anbefale å sende pakken med sporing eller rekommandert.

 

VÅRE FORPLIKTELSER & RETTIGHETER:

Vi vil tilbakebetale beløpet vi har mottatt fra deg tilknyttet ordren/varen(e), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Tilbakebetalingen vil inkludere leveringskostnadene du har betalt for å få varen(e) sendt til deg, med unntak av tilleggskostnader

som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr. Hvis bare deler av en ordre angres på vil ikke leveringskostnadene bli tilbakebetalt.

Tilbakebetalingen foretar vi med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, hvis mulig og med mindre annet ikke er avtalt.

I alle tilfeller vil du ikke bli belagt noen gebyr som følge av tilbakebetalingen. (Gjelder innenfor Norge).

Krystallfoto kan holde tilbakebetalingen tilbake til varen(e) er mottatt, eller til forbrukeren har lagt frem dokumentasjon på at varen(e) er sendt tilbake.

 

KOSTNADER OG ERSTATNING:

Du som kunde må bære de direkte kostnader ved å returnere varen(e). Du vil ha transportrisikoen av varen(e) som derfor bør sendes tilbake i sin originale emballasje, eller tilsvarende, hvis mulig. Kostnadene estimeres til høyst 200 NOK for en vanlig forsendelse bestående av en krystall og en lysebase. Ved større ordre kan prisen bli høyere. Sjekk gjerne posten.no for å estimere prisen for forsendelsen.

Varen(e) bør sendes tilbake i samme stand, mengde, med alt tilbehør og med alle gaveesker/emballasje. Hvis varens verdi er redusert grunnet manglende deler eller en annen håndtering av varen(e) enn den som er nødvendig for å fastslå dens art, egenskaper og/eller funksjon vil du bli holdt økonomisk ansvarlig.

 

MISLIGHOLD:

Hvis dine forpliktelser ikke blir overholdt, vil vi se på dette som om angreretten ikke er fullbyrdet og du mister din rett på angrerett. Eventuelle varer som er sendt til oss etter fristene er utløpt, som du selv er skyld i, vil du måtte betale for å få tilbakesendt og du vil ikke bli tilbakebetalt.

Hvis du føler vi ikke har overholdt våre forpliktelser, og vi ikke kan komme til en minnelig løsning, har du muligheten til å ta direkte kontakt med forbrukerrådet på www.forbrukeradet.no. Her kan man også finne mer informasjon om angrerett hvis man finner at dette skjema ikke er utfyllende nok.

 

LOVEN:

Vilkårene i dette dokument skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter ved angrerett. Hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved angrerett, finner du Angrerettloven på www.lovdata.no.

I tilfeller hvor dokumentet ikke direkte gir løsningen på en problemstilling eller er uklar, gjelder Angrerettloven.

 

(Publisert av Tom, september 2014)