Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å kunne gi deg den beste opplevelsen. For å lese mer om informasjonskapsler og vår bruk klikk her .

Vilkår for Partnerprogram

AVTALEN:

 

DENNE AVTALEN blir gjort mellom Krystallfoto.no (eid av EMenn DA, org. no. NO 997 779 355), heretter «Nettsiden» eller «Krystallfoto, vi, oss, vår» og registrert Partner/Affiliate («Partner» eller du/din/dine/deg), kollektivt referert til som «partene». Avtalen gjelder fra den datoen registreringsskjemaet er sendt via nettet og godkjent av oss. Denne Avtalen omhandler vilkår og betingelser relatert til Partner-/Affiliate-programmet.

 

VIKTIG! Ved å bli en Partner sier du deg enig i å være bundet av denne avtalen. I tillegg må du forholde deg til enhver policy, retningslinjer og regler knyttet til promoteringer som fra tid til annen kan bli postet på Nettsiden eller sendt på e-post.

 

HVIS DU IKKE ØNSKER Å AKSEPTERE ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE AVTALEN, VÆR VENNLIG OG IKKE REGISTRER DEG OG/ELLER PROMOTER NETTSIDEN.

 

MEDLEMSKAP:

Medlemskap som partner/affiliate er gratis og fører til ingen andre forpliktelser enn til denne Avtalen. Du må uansett være bosatt i Norge eller henvende deg til det norske markedet.

 

PROSEDYRE FOR INNMELDING:

For å starte prosedyren for innmelding må du sende inn et utfylt registreringsskjema for partnerkonto gjennom nettsiden www.krystallfoto.no/partner til godkjenning av oss. Vi forbeholder oss retten til å evaluere søknaden i god tro og vil informere deg om du blitt akseptert eller avvist.

 

TILGANG TIL INNHOLD:

Ved akseptert medlemskap gir vi samtykke til tilgang til partnerprogrammet og dets innhold. Partner vil da ha tilgang til, men ikke begrenset til, lenker, bannere og annet markedsføringsmateriale (heretter «materiale») som partner selv velger å bruke for å markedsføre, reklamere, og å promotere for å opptjene provisjon. Enhver partner fungerer som en «agent eller mellomledd» for krystallfoto.no, og forventes å opptre seriøst og sannferdig i din adferd ved bruk av materiale, navn, lenker eller annet tilknyttet Nettsiden.

 

Vi forbeholder oss retten til å forandre, slette, tilføre det tilgjengelige Materiale samt retten til å avslutte tilgangen til materiale, uten forhåndsvarsel, skulle vi finne dette nødvendig.

 

ÅNDSVERK:

Partner vedkjenner at partner har ingen eierskap eller rettigheter forbundet med tilgjengelig materiale. Partner kan kun benytte materialet slik det fremgår av dette dokument. Partner kan ikke hevde noe krav eller interesse i noe varemerke, varenavn, opphavsrett, patenter, forretningshemmeligheter, domener, nettsider eller logo som tilhører eller er lisensiert til Krystallfoto, eller gjøre noe for å påvirke deres gyldighet eller håndhevelse. Dette omfatter enhver handling, eller assistanse til enhver handling, som kan krenke, eller føre til krenkelse av opphavsrett til materiale.

 

SPORINGSKODE:

Partner vil få en egen unik sporingskode som partner benytter i sine lenker til vårt innhold slik at vi kan vite som står bak henvisningen og provisjon blir gitt til rett partner ved eventuelle salg. Du har selv ansvaret for å legge ut disse og passe på at de fungerer med din unike sporingskode. Provisjonen din vil ikke bli registrert ved manglende sporingskode og provisjon vil ikke kunne bli registrert i etterkant. Sporingskoden er personlig og skal ikke benyttes eller gis til andre.

 

OPPTJENING AV PROVISJON:

Når materialet eller lenker som er lagt ut på en nettside, forum, e-post osv blir klikket på vil den som klikker bli sendt til Nettsiden vår. Hvis personen så foretar en bestilling og betaler, vil den partner som er identifisert ved hjelp av sporingskoden, automatisk få sin provisjon av salget. Det er kun kjøp foretatt på krystallfoto.no som gir mulighet for provisjon. Hvis kunden benytter sin angrerett vil den opptjente provisjonen bli trukket fra kontoen din da kjøpet er kansellert.

 

Det er ingen begrensinger på hvor mye provisjon man kan opptjene og få utbetalt. Det er partners ansvar å eventuelt måtte underrette skattemyndighetene for sin inntekt.

 

PROVISJONSSATS:

Provisjonen er satt til 5% av salgssummen. Ved spesielle anledninger og kampanjer vil vi kunne øke provisjonssatsen. Ved disse anledningene vil partner bli opplyst om dette ved info på sin partner-konto eller på e-post.

 

UTBETALING AV PROVISJON:

Utbetaling vil kun skje i Norske Kroner (NOK). Opptjent provisjon som overstiger 200 NOK vil bli utbetalt, om ikke annet er skriftlig avtalt. Utbetalingen vil være i begynnelsen av hver måned (mellom 1. og 15.). Man kan enten velge å få provisjonen utbetalt på sin PayPal-Konto eller få tilsvarende beløp overført som bonuspoeng til hvilken som helst kundekonto. Man vil da kunne handle for beløpet på krystallfoto.no. Ethvert gebyr, om det finnes, vil dekkes av partner og trekkes fra saldoen.

 

Eventuelt beløp som ikke når 200 NOK vil stå på din partnerkonto til enten du sletter din konto, vi sletter din konto som følge av brudd på disse vilkår, eller Krystallfoto nedlegges. Så fort din provisjon overstiger 200 NOK vil denne bli utbetalt.

 

ANSVAR:

Vi har ansvaret for at partner- og nettbutikkløsningen fungerer, for tilgjengelig materiale og salg på siden. Partner har ansvar for bruke materiale i henhold til disse vilkår og påse at materiale ikke blir benyttet til noen form for misbruk.

 

MISBRUK:

Enhver form for misbruk, enten på Nettsiden eller bruk av materiale, vil være grunnlag for oppsigelse av denne avtalen og i verste fall grunnlag for ansvar, erstatning og anmeldelse. Eventuelle resterende beløp du måtte ha vil også bli slettes og ikke utbetalt.

 

Misbruk vil kunne være, men ikke begrenset til:  

 

Utførelse av forretningstransaksjoner uhederlige metoder, falske bestillinger, opprettelse av falske konto eller ved å bryte gjeldende lover eller vilkår.

 

Hacking og kapring -  å skaffe seg tilgang til og eventuelt endre Nettsiden, materiale, informasjon, serveren osv. uten samtykke og uansett grunn.

 

Spam - Det er strengt forbudt p benytte vårt materiale/navn til bruk av villedende og/eller uønskede e-post meldinger, chat og andre slike teknikker som er kollektivt kjent som spam.

 

Skadelig programvare - Det er strengt forbudt å koble vårt materiale/navn eller sider med spyware, virus eller andre skadelige programmer.

 

Villedende tilbud - Det er ikke lov å benytte oss eller vårt materiale i reklame med misvisende tilbud, bonuser, kampanjer eller uriktige fordeler og informasjon.

 

Uriktig fremstilling - Du kan ikke fremstille deg selv eller din organisasjon som noen andre eller noe annet enn det det er, eller lure brukerne slik at de aksepterer tilbud på falske premisser. Bruke pseudonym for å opprettholde anonymitet er greit, men å gi deg ut for å være en offisiell eller en kjent person er ikke akseptabelt.

 

FORBEHOLD:

Krystallfoto vil ikke under noen omstendigheter akseptere noe ansvar, direkte eller indirekte, for eventuelle krav som oppstår ut fra partnerens handlinger. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: reklame via teknikker som beskrevet under misbruk over og ved å bruke materialer som er kopibeskyttet eller eid av en tredje part eller annen form for ulovlige aktivitet av noen form.

 

Vi forbeholder oss også retten til å revidere, endre eller modifisere denne avtalen og våre andre vilkår og betingelser, retningslinjer og regler på ethvert tidspunkt, på en hvilken som helst måte uten beskjed på forhånd.

 

Krystallfoto tar ikke ansvar for tap av eller mangel på provisjon som følge av uriktig bruk eller manglende bruk av sporingskoden, samt tap eller mangel grunnet faktorer vi ikke kan kontrollere.

 

Ansvar for tap eller mangler som måtte oppstå i forbindelse med nede-tid eller utilgjengelighet av siden/server fraskrives.

 

OPPSIGELSE AV AVTALEN:

Begge parter kan når som helst si opp denne avtalen med 1 måneds varsel til motsatte part. Gjenværende beløp under 200 NOK vil bli slettet med kontoen.

 

KONTAKTINFORMASJON:

 

Firmanavn: EMenn DA (Krystallfoto).
Org.Nr: NO 997 779 355
Postadresse:

Postboks 2413, Strømsø, 3003 Drammen

E-post: post@krystallfoto.no
Telefon/SMS: +47 466 56 789
Nettside: www.krystallfoto.no
   
Daglig leder: Tom Inge Sønju
E-post: tom@krystallfoto.no